Komisijos, darbo grupės

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojų atestacinė komisija:

Komisijos pirmininkė - Rita Urniežienė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktorė

Nariai:

Algimantas Krėpšta, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojas metodininkas,

Jolita Budriuvienė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytoja,

Juozas Barsteiga, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytojas,

Egidijus Gricius, tėvų atstovas,

Jolanta Grevienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė švietimui.