Paslaugos

Mokykloje teikiamos šios paslaugos:


INSTRUMENTŲ NUOMA.

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos instrumentų nuomos mokesčio dydis nustatytas Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T1-140:

Vieno instrumento nuoma meno mokyklos mokiniams - 4,00 Eur per mėnesį