AKORDEONO SKYRIUS

 

             Akordeono specialybė Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje atkurta nuo 1971 m., kai pradėjo dirbti jauna, Stasio Šimkaus konservatorijoje akordeono specialybę baigusi specialistė Danutė Matelienė. Mokytoja ne tik moko groti akordeonu, fortepijonu, bet ir akomponuoja pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniams. Ilgą laiką Danutė Matelienė buvo akordeonininkų ansamblio vadovė. Vėliau mokytojų gretas papildė Violeta  Norvilienė. Nuo 1977 m. rugsėjo 1 d. Rietavo vaikų muzikos mokykloje pradėjo dirbti Juozas Barsteiga, buvęs Rietavo muzikos mokyklos mokinys, tuo metu dar  besimokantis LTSR Valst. Konservatorijos Klaipėdos fakultete akordeono specialybės II kurse. Nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. Juozas Barsteiga pakeitė Violetą Norvilienę, pradėdamas dėstyti akordeono specialybės pamokas. Nuo 2011/2012 m. m. jis vadovauja ir mokyklos akordeonininkų ansambliui. Akordeonu groti mokino ir tuometinė muzikos mokyklos direktorė Virginija Rūta Baliutavičienė. Laikinai, nuo 2005-01-27 iki 2005-04-08, akordeono mokytoja dirbo Loreta Augėnaitė, pavadavusi vyr. mokytoją D. Matelienę.

Juozas Barsteiga ir  Danutė Matelienė mokinius groti  akordeonu tebemokina iki šiol.  

    Akordeono skyriaus mokiniai - solistai, ansambliai,  yra aktyvūs “Gatvės muzikos”, tarptautinės muzikos dienos, kalėdinių koncertų,  bei kitų įvairių renginių Rietave dalyviai.
Vyr. mokytojo J. Barsteigos mokinys Vytautas Kažukauskas dalyvavo II, III, IV, V Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonistų konkursuose. Jo pasiekimai: 1998 m.- III, 2000 m.- II, o 2002 m.- I vietos.  Vytautas 2000 m. ir 2002 m.dalyvavo IV ir V Respublikiniuose konkursuose Vilniuje, kur 2002 m. tapo laureatu ir dalyvavo tarptautiniame konkurse.  Baigęs mokyklą mokslus tęsė Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje. Kitas mokinys - Tadas Simonavičius, apdovanotas IX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonininkų konkurse I laipsnio diplomu. Jis taip pat vienas iš jauniausių 2009 m. VIII-ojo Lietuvos akordeonistų konkurso, įvykusio Vilniuje, laureatų.