DAINAVIMO SKYRIUS

2003 m. rugsėjo 1 d. mokykloje atkurta chorinio dainavimo klasė, vyr. mokytoja Vilma Jokubauskaitė. 11 chorinio dainavimo klasės moksleivių jau baigė Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos chorinio dainavimo specialybę.

2009 m. įkurta ir solinio dainavimo klasė. Vaikučius dainuoti moko mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė Rita Urniežienė.