FORTEPIJONO SKYRIUS

IŠ ISTORIJOS

Fortepijono skyrius mokykloje gyvuoja nuo jos atkūrimo - 1970 metų. Mokyti groti fortepijonu pradeda mokytoja Galina Karčevskaja. Po metų pradeda dirbti fortepijono mokytoja Irma Veseraitė, kiek vėliau Elena Ambrozaitytė – Žilaitienė. Trumpai mokykloje dirbo pianistai Vygantas Vaitonis ir Raimondas Ragauskas.

I984 m. Rietavo vaikų muzikos mokykloje pradeda dirbti Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos fortepijono specialybės absolventė Viktorija Jurčionok – Sokolova.

1988 m. ją laikinai pavaduoja S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos fortepijono specialybės absolventė Sigita Kareivaitė.

1992 m. rugsėjo 1 d. fortepijono mokytoja pradeda dirbti buvusi Rietavo muzikos mokyklos mokinė Edita Mockutė, S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos absolventė.

1993 m. rugsėjo 1 d., baigusi Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetus, į mokyklą grįžta dirbti buvusi mokinė Ligita Pupalytė - Bliutienė.

1995 - 2000 m. Rietavo muzikos mokykloje fortepijono mokytoja dirba buvusi šios mokyklos mokinė Daiva Krėpštaitė – Bartušienė ir jos vyras Gintaras Bartušis. Tuo pačiu metu mokykloje laikinai dirba Klaipėdos Universiteto menų fakulteto IV fortepijono kurso studentė Eglė Valterytė ir Giulnara Alijeva.

1998 m. baigusi fortepijono studijų programą Klaipėdos universitete mokykloje pradeda dirbti Ieva Raišuotytė – Skergelzienė.

2000 - 2005 m. fortepijono mokytoja ir koncertmeistere pradeda dirbti Klaipėdos Universiteto menų fakulteto absolventė Jolanta Banaitienė.

2000 - 2004 m. vaikus fortepijonu groti moko Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos absolventė Vaida Kekytė.

2010 m. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje darbą pradeda Gintarė Sabaliauskienė.

DABAR

Fortepijono skyriuje dirba vyr. mokytoja Ieva Skergelzienė, vyr. mokytoja Ligita Bliutienė ir mokytoja Gintarė Sabaliauskienė.

Skyriaus ugdytiniai nuolat dalyvauja ir tampa laureatais B. Dvariono respublikiniame pianistų ir stygininkų konkurse, respublikiniame jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurse ,,Šypsenėlė“ (Klaipėda), jaunųjų pianistų konkursuose ,,Linksmieji pirštukai “ (Kaunas) ir ,,Vaikystė su muzika“ (Panevėžys), fortepijoninių ansamblių konkurse Panevėžyje. Mokiniai visada puikiai pasirodo ir Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų konkurse – festyvalyje ,,Lietuviškos muzikos labirintais“ bei tradiciniu tapusiame Žemaitijos krašto vaikų ir meno mokyklų festivalyje ,,Vaikai ir muzika“.

Vyr. mokytojos Ievos Skergelzienės ugdytiniai 2009 m. dalyvavo tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Baltijos gintarėliai“ (Klaipėda), 2010 m. - tarptautiniame pianistų, stygininkų ir pučiamųjų instrumentų konkurse – festivalyje ,,XXI a. menas Klaipėdoje“, skirtame F. Šopeno 200 – osioms gimimo metinėms, 2011 m. - tarptautiniame konkurse ,,Olimpo musicale“ (Prienai).

Fortepijono skyriaus mokytojos su savo mokiniais visada dalyvauja ir savivaldybės organizuojamuose renginiuose: parodų atidarymuose ir minėjimuose Rietavo Oginskių kultūros ir istorijos muziejuje, bei Rietavo kultūros centre, Seniūnijų dienų koncertuose, Rietavo savivaldybės olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimuose, tradiciniuose kultūros centro rengiamuose Vėlinių vakaruose ir kt.

Mokiniai mielai dalyvauja mokyklos organizuojamuose ir jau tradicija tapusiuose renginiuose: Vasario 16 - osios, Kovo 11 - osios minėjimuose Rietavo kultūros centre, šventose mišiose, skirtose Motinos dienai, Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje, koncertuose Rietavo senelių namuose, lopšelyje – darželyje, Lauryno Ivinskio gimnazijoje, Adventiniuose koncertuose tėveliams ir kt.

Visos fortepijono skyriaus mokytojos ne tik moko groti vaikus fortepijonu, bet ir dirba koncertmeisterėmis. Vyr. mokytoja Ligita Bliutienė daugiau nei dešimt metų akomponuoja pučiamųjų instrumentų klasės solistams ir ansambliams respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Vyr. mokytoja Ieva Skergelzienė akomponuoja solinio dainavimo klasės mokiniams. Smuiko ir kanklių skyrių ugdytiniams koncertuose ir konkursuose padeda mokytoja Gintarė Sabaliauskienė.

Skyriaus mokytojos dalykines kompetencijas nuolat tobulina dalyvaudamos respublikiniuose konkursuose, bei kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir kursuose.