MUZIKOS TEORIJOS SKYRIUS

MUZIKOS TEORIJOS SKYRIUS

.

„Kelias akimirkas muzika padaro mus didesniais

nei iš tiesų esame, o pasaulį tvarkingesnį nei jis išties yra…“

(R. Žurdenas)

Muziką išgirsti gali kiekvienas, tačiau norint suprasti – reikia žinių. Muzikos teorijos pamokos: muzikos raštas ir kultūros pažinimas, solfedžio, muzikos istorija, suteikia mokiniui žinias apie muzikos sąvokas ir terminus, ugdo saviraiškos poreikius. Šios disciplinos apima įvairias muzikines veiksenas: dainavimą, solfedžiavimą, muzikavimą ritminiais instrumentais, suvokimą klausa, muzikinį raštingumą, kūrybą, muzikos epochų ir stilių supratimą, įvairių muzikos žanrų klausymą bei aptarimą ir kt. Visa tai plėtoją muzikinį mąstymą, ugdo išsilavinusią asmenybę.

1872 m. muzikos teorijos pagrindų buvo mokoma ir Bogdano Oginskio įsteigtoje muzikos mokykloje.

1967 m. muzikos teorijos pamokas dėstė Staselė Bandzienė.

1970 m. muzikos teorijos mokė Nina Blyžienė.

1971 m. solfedžio ir muzikos literatūros pamokas dėstė Romas Dargis ir Liudas Gedgaudas.

Vėliau muzikos teorijos mokė – Sigitas Poškus bei Petras Katauskis.

1982 m. atvyko dirbti Klaipėdos St. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos muzikos teorijos specialybės diplomantė Violeta Meškauskaitė–Sragauskienė.

Laikinai Rietavo muzikos (meno) mokykloje muzikos teorijos pamokas vedė: Roma Griekšienė, Alina Gadeikienė, Irmantas Aglinskas.

2002 m. mokytoja V. Sragauskienė organizavo VII kl. kūrybinį muzikinį projektą tema – „Sukurk mokyklos himną“. Geriausiu himnu buvo išrinktas Linos Simonavičiūtės. Rietavo meno mokyklos himnas pirmą kartą buvo atliktas 2002 m. pavasarį, mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo iškilmėse.

2003 m. muzikos rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio pamokas dėstė  Klaipėdos universiteto, choro dirigentė, muzikos magistro absolventė Vilma Jokubauskaitė.

2005-03-05 d. mokytoja V. Sragauskienė su mokinėmis: Svajūne Rapalyte ir Gabriele Papievyte, dalyvavo Pirmojoje Žemaitijos zonos muzikos ir meno mokyklų moksleivių muzikos teorijos olimpiadoje. Mokytojai už moksleivių parengimą šiai olimpiadai, o mokinėms už pasiruošimą – buvo įteikti padėkos raštai.

2009-03-13 d. V. Sragauskienė su mokiniais, Živile Būdaite ir Ignu Rėkašiumi, dalyvavo Trečiajame Žemaitijos zonos muzikos ir meno mokyklų muzikos teorijos dalykų olimpiadoje, skirtoje S. Šimkaus konservatorijos 85-mečiui. Mokytoja ir mokiniai apdovanoti padėkos raštais už pa(si)ruošimą šiai olimpiadai.

IV Žemaitijos zonos olimpiados akimirka. Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos dalyviai: Darius ir Tadas

2011 m. kovo 4 dieną IV Žemaitijos zonos muzikos ir meno mokyklų moksleivių muzikos teorijos dalykų olimpiadoje Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos moksleivis Tadas Andriuška (6 kl.) apdovanotas diplomu, o Dariui Stančiukui (6 kl.) įteiktas padėkos raštas. Juos ruošė vyr. mokytoja V. Sragauskienė.

Iš dešinės: D. Stančiukas, vyr. mokytoja V. Sragauskienė, T. Andriuška

Šiuo metu muzikos teorijos moko vyr. mokytojos: Violeta Sragauskienė ir Vilma Jokubauskaitė. Mokytojos lanko seminarus, tobulinimosi kursus, organizuoja ir veda muzikinius renginius, kaupią metodinę medžiagą. Mokytoja V. Sragauskienė su mokiniais dalyvauja Žemaitijos zonos muzikos ir meno mokyklų muzikos teorijos dalykų olimpiadose ir pažintinėse ekskursijose, rengia muzikinius kalendorius.