Administracija

Laikinai einantis direktoriaus pareigas Nerijus Jasinskas

Tel./fax.

8 448 68489

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Budriuvienė

Tel./fax.

8 448 68489

Vyr. buhalterė

Elena Srėbalienė

Tel./fax.

8 448 68489

Sekretorė, kasininkė, bibliotekininkė

Neringa Malakauskienė

rietavomm@gmail.com