Darbo užmokestis

RIETAVO  MYKOLO  KLEOPO  OGINSKIO  MENO  MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

PAREIGYBĖ

PRISKAIČIUOTAS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS LITAIS

 

 

2013 m.

2014 m. I ketv.

 1.  

Mokyklos direktorius

3236,50

3236,50

 1.  

Mokytojas-metodininkas(pedagoginio darbo stažas – virš 15 m.)

1626,95

1626,95

 1.  

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – virš 15 m.)

1565,20

1565,20

 1.  

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

1512,50

1608,18

 1.  

Mokytojas

1319,03

1371,88

 1.  

Vyr. koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas – virš 15 m.)

714,02

714,02

 1.  

Vyr. koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

648,59

648,59

 1.  

Koncertmeisteris

201,04

171,86

 1.  

Vyr. buhalteris

866,20

866,20

 1.  

Instrumentų derintojas

573,40

573,40

 1.  

Kasininkas

268,40

268,40

 1.  

Bibliotekininkas

305,00

305,00

 1.  

Sekretorius

536,80

536,80

 1.  

Kiemsargis

250,10

250,10

 1.  

Sargas

1360,30

1360,30

 1.  

Pagalbinis darbininkas

750,30

750,30

 1.  

Valytojas

750,30

750,30

 1.  

Rūbininkas

500,20

500,20

 

 

Eil. Nr.

PAREIGYBĖ

PRISKAIČIUOTAS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS LITAIS

 

 

2012 m. IV ketv.

2013 m. I ketv.

1

Mokyklos direktorius

3001,20

3263,50

2

Mokytojas-metodininkas (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

1465,36

1496,54

3

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

2411,85

2456,46

4

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

2127,32

2241,19

5

Mokytojas

1869,39

1863,53

6

Vyr. koncertmeisteris

555,35

555,35

7

Koncertmeisteris

249,60

257,12

8

Vyr. buhalteris

866,20

866,20

9

Instrumentų derintojas

573,40

573,40

10

Kasininkas

268,40

268,40

11

Bibliotekininkas

305,00

305,00

12

Sekretorius

536,80

536,80

13

Kiemsargis

212,28

250,10

14

Sargas

850,34

906,87

15

Pagalbinis darbininkas

638,06

750,30

16

Valytojas

638,06

750,30

17

Rūbininkas

425,78

500,20