Mokinio elgesio taisyklės

M O K S L E I V I,

Tu lankai Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklą. Mokyklos vadovybė bei mokyklos taryba nori, kad tu būtum drausmingas, stropus, pareigingas, nuoširdžiai bei pagarbiai bendrautum su mokytojais, klasės draugais bei mokyklą aptarnaujančiu personalu.

Mokykla nori, kad Tu:

 • stropiai ir sąžiningai mokytumeisi, būtum drausmingas pamokoje, netrukdytum mokytojui ir draugams,nesinaudotum mobiliuoju telefonu per pamokas;
 • be priežasties nepraleidinėtum pamokų, nevėluotum į užsiėmimus, ligos atveju iš anksto praneštum pagrindinio instrumento mokytojui, kad neatvyksi į pamokas. Grįžęs į mokyklą pateiktum praleistas pamokas pateisinantį dokumentą;
 • mokyklos teritorijoje laikytumeisi visų sveikatai ir saugumui užtikrinti reikalingos tvarkos: nekeltum triukšmo, nesikeiktum, nežaistum pavojingų ar azartinių žaidimų, nesinešiotum į mokyklą mokymuisi nereikalingų bei grėsmę keliančių daiktų;
 • kas dieną atsineštumei pažymių knygelę, kad mokytojas galėtų įrašyti Tavo gautą pažymį ir užduotis, namuose parodytum ją tėvams, kad jie pasirašytų;
 • į mokyklą ateitum apsirengęs tvarkingai ir švariai;
 • tausotumei mokyklos inventorių, muzikos instrumentus ir kitų mokyklos bendruomenės narių daiktus. Sugadinęs inventorių ar kitus daiktus, juos suremontuotum, padedant tėveliams;
 • tausotum mokyklos bibliotekos knygas, laiku atsiskaitytum su biblioteka;
 • taupiai naudotumeisi teikiamom paslaugom: išeidamas iš klasės užgesintum šviesą, pagal paskirtį taupiai naudotum vandenį, rankšluostinį popierių;
 • pertraukų metu kultūringai elgtumeisi koridoriuje;
 • pagarbiai elgtumeisi, pasisveikintum su mokytojais, mokyklą aptarnaujančiu personalu, neskriaustum, o padėtum už save mažesniems ir silpnesniems, jokioje situacijoje nesiimtum smurto prieš kitą žmogų;
 • paltus ar striukes per pamokas paliktum rūbinėje. Kišenėse nepaliktum savo asmeninių daiktų: mobilaus telefono, pinigų ir kitų vertingų daiktų, nepasisavintum daiktų, kurie tau nepriklauso;
 • mokyklos kieme elgtumeisi kultūringai: nelaužytum gėlynų, medelių, po pamokų saugiai, neišdykaudamas lauktum transporto vykti namo.

Griežtai draudžiama moksleiviams mokyklos teritorijoje ir kitose visuomeninėse vietose rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, vartoti kitas svaiginančias medžiagas. Pastebėjus tokį atvejį tuoj pat pranešti mokyklos vadovybei bei budinčiajai.

M O K S L E I V I,

      Jei tu nepaisysi Mokinio elgesio taisyklių ir trikdysi mokyklos darbo ritmą :

 • pagrindinio instrumento mokytojas turės informuoti tėvelius apie Tavo netinkamą elgesį;
 • Tavo tėveliai bus kviečiami pokalbiui į mokyklą;
 • Direktorė turės pareikšti Tau nuobaudą;
 • Tavo elgesys bus svarstomas Mokyklos taryboje.

Žinok, kad nei pagrindinio instrumento mokytojui, nei mokyklos vadovybei nebus malonu Tave bausti, tad linkime Tau būti geru ir drausmingu mokiniu.