AUGU SU DAINA

     Rietavo savivaldybėje yra vaikų, kurie turi ne vieną talentą ir galimybes ugdyti juos padedami savo pedagogų ir tėvelių. Vieni šoka, piešia, groja ar sportuoja, o kiti save išreiškia dainuodami dainas. Tuo galima buvo įsitikinti kovo 20 dieną Rietavo kultūros centre, išgirdus daug dainelių, dainužėlių, nes čia pirmą kartą vyko Rietavo krašto vaikų ir moksleivių dainininkų konkursas „Augu su daina“, organizuojamas Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos. Konkursas buvo atviras visiems norintiems dalyvauti jame, todėl šį kartą savo balsingumą jame išbandė jaunieji atlikėjai ne tik iš Rietavo savivaldybės, bet ir iš Plungės rajono. Dalyvių pasirodymą vertino kompetentinga komisija. Pirmininkė – Žydrė Sinkevičiūtė – Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ chormeisterė ir komisijos nariai - Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos chorinio dainavimo vyr. mokytojas, berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ chormeisteris Marius Lingvenis bei kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė–Kriūnienė, kurios didelę kūrybos dalį sudaro choro muzika, jų tarpe ir daug dainelių vaikams. Nijolė taip pat yra ir Vilniaus kolegijos Menų fakulteto lektorė, Lietuvo Radijo ir Televizijos vaikų choro mokytoja bei koncertmeisterė. Vertinimo komisijoje dalyvavo ir visiems susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Rietavo savivaldybės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė švietimui Jolanta Grevienė. Konkursą atidarė pianistė Audra Vizgirdaitė paskambinusi Vandalio „Krioklį“. Po to jaukioje Rietavo kultūros centro kamerinėje salėje, papuoštoje meno mokyklos dailės skyriaus mokinės Gabrielės Pociūtės sukurtu konkurso logotipu, vienas kitą keitė dainorėliai. Konkurso laureatais tapo Rietavo lopšelio-darželio auklėtinės Gustė Turskytė ir Erlanda Petkutė, paruoštos vadovės mokytojos metodininkės Raimondos Jasienės, Rietavo meno mokyklos mokiniai Arijelė Zubieliauskaitė, Mantė Šimkutė, Kristina Tolytė, Klaudijus Šimkus, Karina Čiuželytė ir Plungės dainorėliai Tomas Gailiūnas bei Plungės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Hello“. Šiuos solistus ir kolektyvą konkursui paruošė mokytoja metodininkė Rita Urniežienė. Puikiai pasirodė ir taip pat laureatėmis tapo sesutės iš Tverų, ruošiamos Kristinos Katauskienės Liveta ir Monika Griguolaitės. Gražūs ir išradingi buvo ir kitų konkurso dainorėlių, žengiančių pirmuosius žingsnius dainininkų keliu pasirodymai. Šie moksleiviai tapo konkurso diplomantais: Žadvainių priešmokyklinio ugdymo mergaičių vokalinis ansamblis, kurio vadovės Audronė Butkuvienė ir Ilona Monstavičienė. Daug aplodismentų ir simpatijų savo originalia programa susilaukė taip pat mokytojos Audronės Butkuvienės paruoštas mišrus vokalinis Lauryno Ivinskio gimnazistų ansamblis. Nuotaikingai skambėjo dainos, kurias atliko mokytojos Lukrecijos Mordienės vadovaujamas L. Ivinskio gimnazijos trečiokių mergaičių ansamblis. Diplomantais savo kategorijose taip pat tapo M. K. Oginskio meno mokyklos mokinės Karolina Maulaitė, Gabrielė Budrytė ir mergaičių kvartetas, vadovaujami vyr. mokytojos Vilmos Jokubauskaitės, Vilius Ruginis, vokalinis ansamblis ir plungiškis Ernestas Lukšas, mokomi Ritos Urniežienės. Konkursas atnešė daug džiugių akimirkų konkurso dalyviams bei klausytojams. Pasak konkurso sumanytojos ir pagrindinės organizatorės Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos direktorės, vokalo pedagogės Ritos Urniežienės konkurso pagrindinis tikslas suteikti kuo daugiau Rietavo dainorėlių galimybę pasirodyti scenoje, patikėti savo jėgomis, muzikos galia ir augti su daina buvo pasiektas, o komisijos narė kompozitorė negailėjo gražių žodžių Rietavo pedagogams ir konkurso organizatoriams už profesionalų vaikų paruošimą, sceninę kultūrą ir teisingą požiūrį į vaikų muzikinį ugdymą, kurio kartais pasigendama net didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir išreiškė viltį, kad šis konkursas prigis Rietave ir sekantį kartą sukvies dar gausesnį būrį dainuojančių vaikų.

Konkurso akimirkos: