NUOTOLINIS UGDYMAS

Nuotolinis ugdymas vykdomas grupėmis ir individualiai. Mokytojai naudoja ,,ZOOM CLOUD MEETING'' bendravimo erdvę. 
Individualių ir grupinių užsiėmimų mokytojai susiekia su kiekvienu mokiniu ir susitaria dėl nuotolinio darbo struktūros.
Pamokos vyksta laikantis ankstesnio pamokų tvarkaraščio.
Kontaktai paiteiravimui: rietavomm@gmail.com;
mokytojų kontaktai: Aleksej Morozov <liosha.coun3@gmail.com>, Algimantas Krėpšta <krepsta.a@gmail.com>, Daiva Bielkauskienė <daiva.bielkauskiene@gmail.com>, Gintare Sabaliauskiene <sabaliauskiene.gintare@gmail.com>, Ieva Skergelzienė <ievasker@gmail.com>, Juozas Barsteiga <j.barsteiga@gmail.com>, Ligita Bliutiene <ligita.bliutiene@gmail.com>, Marius Janušas <marius.janusas@gmail.com>, Martynas Ratas <martynas.ratas@gmail.com>, Sigitas Saukalas <sigitas.saukalas@gmail.com>, Stanislava Šarkauskaitė <stanislava.sar@gmail.com>, Tomas Danilevičius <bruolis@gmail.com>, Vilma Jokubauskaitė <vilmai.jokubauskaitei@gmail.com>, Vincas Andriuška <vincas.teatras@gmail.com>, Violeta sragauskienė <violetateresa@gmail.com>