LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSAS

2012 m. lapkričio 16-17 dienomis Rietave pirmą kartą organizuojamas Tarptautinis festivalis-konkursas „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“, skirtas pirmosios profesionaliosios muzikos mokyklos Lietuvoje 140-mečio sukakčiai paminėti. Festivalis-konkursas rengiamas siekiant supažindinti Lietuvos ir užsienio jaunuosius menininkus ir platesnę visuomenę su kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio muzikiniu palikimu, gyvu kūrinių atlikimu, puoselėjant etninių, muzikinių tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą Rietave ir visoje Lietuvoje. Šventę organizuoja Rietavo M. K. Oginskio meno mokykla su partneriais: Rietavo Oginskių istorijos muziejumi, Rietavo miesto savivaldybe, Rietavo kraštiečių klubu, Klaipėdos universiteto menų fakultetu, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla, Kauno filharmonija, UNICEF Lietuva.

Festivalis - konkursas vyks 2012 m. lapkričio 16-17 dienomis Žemaitijos kolegijos salėje

(L. Ivinskio g. 5, Rietavas), Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje (Paupio g. 8), Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje (L. Ivinskio g. 4).

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla kviečia visus Rietavo savivaldybės bendruomenės narius kurti festivalio-konkurso „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“ logotipą.

LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI