Paslaugos

Mokykloje teikiamos šios paslaugos:


INSTRUMENTŲ NUOMA.

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos instrumentų nuomos mokesčio dydis nustatytas Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T1-95:

Vieno instrumento nuoma meno mokyklos mokiniams - 10,00 Eur per mėnesį